Behov av Donationer

Pingstmissionens behov av donationer för Guds verk i Mozambique

Berit och Leif Litsgard har arbetat i Mocambique i över 20 år, främst inom pingströrelsen.

Uppbyggnad av iPromel – Institutet för Media och Ledarskap i Mozambique

Leif har blivit ombedd av Pingstförsamlingarna genom Alpha & Omegha/Maputo i Mozambique, att leda uppstarten av ett utbildningsinstitut för media och ledarskap – iPromel. Campusområdet heter Cathembe (Link: iPromel/Catembhe) och ligger vid kusten strax utanför huvudstaden Maputo, endast cirka 30 minuter från huvudstaden Maputo internationella flygplats. Området byggdes upp tillsammans med Lewi Pethrus pingstorganisation i Sverige

Där ingår:

 • Media och Journalistik,
 • Management och Ledarskap,
 • IT, träning av förskollärare samt träning av lokala missionärer.

Vi har idag:

 • en TV-studio
 • och en radio-studio,
 • 3 klassrum
 • samt en primärskola med 13 klassrum, (dvs utbildningscentret Lewi Pethrus där vi tillfälligt kan låna klassrum). 

Väntande beslut från Mozambiska Regeringen på utbildningslicens för iPromel – Institutet för Media och Ledarskap i Mozambique

Vi har väntat och förhandlat en längre tid, för att få starttillstånd för iPromel. I mitten av maj i år, inför en inspektion, fick vi veta att vi måste kunna visa flera klassrum för att kunna få vårt starttillstånd och vi måste därför omgående bygga tre nya klassrum.

Omedelbara behov av donationer:

 • Ett  för utbildningen av lokala missionärer och business,
 • ett för förskollärarutbildningen
 • och ett för journalistutbildningen. 

För detta har vi fått två offerter;

 • en på 144 000 Usd
 • och en på 28 000 Usd, det senare med en ny byggteknik.

Valet är självklart …. Vi försöker dela kostnaden mellan Sverige, Norge och Mocambique, 100 000 sek var.

Inga SIDA pengar till Mozambique genom PMU

Som ni förstår är vi i stort behov av bidrag till detta arbete just nu. Vi får inga pengar från SIDA då Mocambique inte är ett samarbetsland för PMU.

Mot bakgrund av detta faktum så väljer Pingsförsamlingarna i Mozambique, som företräds av Alpha & Omega i Maputo att skapa nya kanaler/vända sig direkt till sina syskon i Kristi kropp i Sverige genom FonA – Focus on Africa.

I uppenbarelseboken står det att det är upp till varje enskild församling att själva pröva vad Herren vill säga till sin församling. På direkt uppmaning av Guds ord så ber vi

Translate »