IFC Africa

IFC Africa – International Friend Congregation koncept

Pingstförsamlingar inom IEAD/A&O, i Maputo/Moçambique vill arbeta tillsammans med ER KYRKA.

Kära syskon i Herren, vi är alla fria syskon i Jesus Kristus och IEAD/A&O i Mozambique / Afrika öppnar nu upp för Er Kyrka/församling i Sverige att bli en av deras fem (5) Vänförsamlingar.

Bakgrund

Pingstförsamlingarna inom IEAD / Alpha & Omega har tillsammans beslutat sig för att vidga sina möjligheter att kunna föra ut “Evangeliet om Guds rike” i Mozambique, Afrika.

Pastor Louise Jeronimo iEAD/Alpha & Omega, samt Pastor Ted Holmes Living Water Maputo Mozambique.

En ny väg att arbeta tillsammans genom IFC – Vänförsamlingar

Den traditionella formen som benämns “Kontaktförsamling” är mycket sårbar ur många aspekter. Därför så har FonA i samråd med IEAD och Pingstförsamlingarna i Mozambique nu skapat ett nytt koncept som vi benämner “IFC – International Friend Congregations”. Detta nya koncept konkurrera inte med det gamla “kontaktförsamling” utan är endast en ny väg för att utöka möjligheterna för alla att kunna vara en del av något stort och spännande inom Guds rikes, Jesu Kristi församling kärleks gemenskap.

Stora värden att vinna genom gemenskapen

Som IFC vänförsamling kommer du att få direktkontakt med och kunskap om vad som händer i Pingstkyrkorna i Moçambique, hur de lever och hur deras tro överförs till ”Goda gärningar”, genom ”evangeliet om Guds rike”.

FonA kommer också att anordna tillsammans med Er, så att ni som vänförsamlingar (IFC-kyrkor) kommer till Moçambique och skapar nya vänskaper som varar livet ut.

Ni som IFC-kyrkor kommer också att bjudas in att vara en del av de olika gemensamma evangeliska missionsprojekten i Moçambique

Vi kommer tillsammans med ER att anordna gemensamma möjligheter för unga människor att besöka Mozambique, såväl som att unga afrikanska människor kan besöka Sverige och mycket mer.

Vilka resurser som vi behövs

Pingstförsamlingarna har många gemensamma projekt som behöver både kompetens såväl som kapital för att lyckas.

FonA behöver också både kompetens såväl som kapital i sina gemensamma projekt med Pingstförsamlingarna i Mozambique.

Vi har under flera år byggt upp och renoverat det området vid kusten som kallas Katembe/Levi Petrus utbildningscentrum. Där byggs just nu upp Institutet för Media och Ledarskap. Tillstånden är strax klara. Då behöver vi människor som kan mycket om Media och hur man använder dessa plattformar för att bygga upp ett modern samhälle men också för att trygga demokrati och till fullo hur man nyttjar moderna mediaplattformar för att skapa kristna media bolag etc.

Vi behöver dessutom ledarskapskompetenser som kan vara med på plats att bygga nya läromedel samt inspirera till sant ledarskap på kristen grund.

Vi behöver bibellärare samt entreprenörsutbildare till våra missionärsutbildningar som vi driver. Första året utbildade vi 50 missionärer som nu är ute i Afrika, predikar evangeliet om Guds rike samt bygger nya församlingar. Många människor har kommit till tro och många nya församlingar har skapats.

Vi behöver lärare som kan utbilda i Mänskliga rättigheter/demokrati och mycket mera. Läs mer på: iPromel outcome and results

Vi behöver också ett utbyte av olika typer av “studenter/praktikanter” som kan komma och lära sig nya erfarenheter samt bygga vänskap för livet.

Kom och besök underbara människor och möten

Skicka Era ungdomar på Missionskola i Mozambique

  • Evangelisation i förorter
  • Att leva ett andligt liv
  • Att leva genom bönen
  • m.m

Här kan ni se en video på ett lovsångsmöte i LivingWater

Viktigt nästa steg

Vänligen presentera detta för Er kyrka och låt alla vara en del av detta stora äventyr. Gud kallar dig att agera nu. för Guds rike. Kontakta oss för mer information, eller gå till www.focusonafrica.se 

p.s önskar ni att få ytterligare information eller ett besök så är ni välkomna att ringa FonA Ambassadör LG Eclundh, +46 (0)70-956 77 00 i Stockholm.

Anmäl Ert intresse på mailadressen: info@focusonafrica.se nu. Så tar vi Er intresseanmälan vidare.

Med vänliga fridshälsningar Leif och Berit Litsgård – Missionärer / IEAD/A&O – Mozambique

Translate »