Mission: 50 lokala Missionärer – Hållbart Socialt Förändringsledarskap (SE)

Country: Mozambique / Africa

Project Owner: iPromel – Institute of Medaia & Leadership Association Maputo/ Mozambique

OMEDELBARA EKONOMISKA BEHOV: 1 248 750 sek (25 av totalt 50 stycken av iPromel, Institutet för Media & Ledarskap i Maputo/Mozambique, utbildade Förändringsledare som skall sändas utöver hela Mozambique)

Situationsbeskrivning

Situationen i hela Afrika, speciellt norra delen av Mozambique är bekymmersam och många gånger kaotisk. Människor har blivit fråntagna sina ägodelar, byar bränts ned och många dödats. Många människor lever i flykt och varje dag är en oerhörd kamp för mat och tak över huvudet.

Mission/Uppdrag

iPromel, har tagit initiativet att utbilda 50 stycken “Missionärer” som skall sändas ut till olika delar av Mozambique för att stödja, hjälpa och utbilda folket på bästa sätt, så att människor, byar och samhällen kan återuppbyggas och återskapas/utvecklas till en “Hållbar Social Utveckling” där människor kan finna tillbaka till livet, en kärleksfull skapande gemenskap och en framtidstro.

Projektet påverkar direkt/indirekt, FN 17 “Sustainable Social Development inom följande målområden i projektet:

Genomförande

IPromel har idag tagit ett eget ansvar för att 25stycken av de total 50 stycken av iPromel utbildade “Förändringsledarna” som skall sändas ut över hela Mozambique skall vardera understödjas med en lön på 1 500 sek/månad under 1 000 dagar (33,3 månader), för att kunna skapa en “Hållbar Social Utveckling” i den region där de har sitt ansvarsområde.

Det betyder att vi tillsammans behöver ta ansvar för 25 stycken “Missionärer” x 1 500 sek. x 33,3 = totalt: 1, 248 750 sek. redan är finansierat och säkrat för 1 000 dagar/33,3 månader framåt.

Pengar som behövs nu: FoAf med sin Partner iPromel, behöver finna 25 (eller fler) privatpersoner som beslutar sig för att vara “Ekonomifadder” för ytterligare de 25 missionärer som omedelbart behöver en basinkomst på 1 500 sek/månad för att kunna komma ut till en region och hjälpa människor att bygga upp en “Hållbar Social Utveckling” samt finna en kärleksfull gemenskap.

Budget

FoAf behöver ta löneansvar för 25 stycken Missionärer, som vardera skall få 1 500 sek./månad i 33,3 månader (1 000 dagar). Den totala budgeten för dessa > 3 år blir då 1 230 750 sek. Det vill säga, år 1: 450 000 sek. år 2: 450 000 sek. och år 3: 330 750 sek.

BESTÄM DIG NU / ACTION

Alternativ 1: Bestäm dig för att bli en “Ekonomifadder” och ge 1 500 sek./månad till en “Missionär” i:

  • 1A) 33,3 månader ( 1 000 dagar) = 49 230 sek./ 1 person.
  • 1B) 12 månader totalt: 18 000 sek/år (år 1 + 2), år 3: 13 230 sek.
  • 1C) 1 person / månad 1 500 sek.
  • ……Du får då en personlig kontakt med denna personen, skapa vänskap för livet och Du får vara en del i att hjälpa människor i Afrika till en bättre situation.

Alternativ 2: Du kan presentera detta projekt i din förening/organisation/Kyrka och att ni tillsammans med många bestämmer Er för att bli “”Ekonomisk Mentor” för 1 eller flera Missionärer.

Alternativ 3: Du kan skänka ett enskilt bidrag som en engångssumma. Naturligtvis får du även nu en personlig kontakt med en/flera missionärer som du bidrar till.

Besök/Volentär: Om du önskar att resa till Afrika och träffa/arbeta med Din kontakt så kan vi anordna detta via FoAf och erbjuda många upplevelser.

______________________________________________________________________________

Swish (Sverige): 070 814 89 61

Bankgiro: 102-7622

IBAN: SE10 6000 0000 0006 7567 1418,  

Swift: Handsess.

Translate »